Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/12

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה אינו נחשב בסיס לתכנון?

(25 נק') - שאלה #35141

מהם תחומי המחקר עליהם נשענת הנדסת גורמי אנוש וארגונומיה ועיקרה?

(25 נק') - שאלה #35138

מהן הנחות הייסוד בתחום (הנדסת אנוש וארגונומיה)?

(25 נק') - שאלה #35142

אילו מבין הצבעים הינם קומבינציה של גלים בוארכים שונים?

(25 נק') - שאלה #35147