Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/23

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בעלוקות סדר השלבים של מחזור החיים (מימין לשמאל ) הוא :

(20 נק') - שאלה #6456

ריסוניות Ciliata

(20 נק') - שאלה #6441

תופעת ההלבנה Bleaching באלמוגים הינה :

(20 נק') - שאלה #6460

תולעים נימיות הן לרוב :

(20 נק') - שאלה #6455

מי מהתהליכים הבאים מיטיב לתאר את מחזור החיים של המדוזה Aurelia.sp

(20 נק') - שאלה #6459