Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/5

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באיזה תאריך הארי נולד?

(20 נק') - שאלה #35819

איך קוראים לחברים הטובים ביותר של הארי?

(20 נק') - שאלה #35820

מי הרג את ההורים של הארי?

(20 נק') - שאלה #35821

באיזה סרט גילה הארי את חדר הסודות?

(20 נק') - שאלה #35822

מה שמו של מי שנמצא בתמונה?

(20 נק') - שאלה #35823