Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/265

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

נושא התרבות הארגונית בפרוייקט הטמעת ERP

(20 נק') - שאלה #7220

מיקום פונקציונלי אינו אובייקטיבי (SAP)

(20 נק') - שאלה #7233

עבואורקל- פריט מסוים הגדרנו סובלנות כלפי סטייה במחיר ( Price tolerance). במידה והמחיר בפועל אינו בתחום הסובלנות שהגדרנו, באיזה שלב בתהליך העסקי procure to pay נרצה לעצור את התהליך ?

(20 נק') - שאלה #7315

באילו פריטים נעבוד עם מס' סידורי ובאילו נעבוד עם ‏LOT‏ : ‏

(20 נק') - שאלה #7437

סאפ- אילו דוחות ניתן להפיק ברמת SALES ORGANIZATION?

(20 נק') - שאלה #10015