Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/265

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי מהבאים אינו שלב בהקמת פיילוט ‏CRP‏ ?‏

(20 נק') - שאלה #7262

מנגנון האישור של release מול PO

(20 נק') - שאלה #7318

איזו רשומת אב משתתפת בצורה משמעותית בכל המודולים הלוגיסטיים?‏ (יש לבדוק את הפתרון)

(20 נק') - שאלה #7409

חברה העוסקת בתחום הביטחון צריכה לבחור שיטת העלאה לאויר של מערכת ‏ERP‏ עם סיכון ‏מינימלי. על איזה שיטה תמליץ (ניסוח לא מדוייק):‏

(20 נק') - שאלה #7424

באילו מהמודולים ניתן ליצור location?

(20 נק') - שאלה #18939