Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 102

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

1. האם אסדרה טובה למשק?

(20 נק') - שאלה #37619

ההבדל בין קבלן משנה לספק מיקור חוץ

(20 נק') - שאלה #37623

ההחלטה הראשונה שעלינו לעשות בתחילת פרויקט

(20 נק') - שאלה #37624

המטרה אשר ניתנת למדידה של מצגת משקיעים

(20 נק') - שאלה #37626

תיחום של מערכות לניהול שרשרת אספקה

(20 נק') - שאלה #37628