Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 12

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

"חשיבה יחד" היא חסרון הנובע משיטת "סיעור מוחות"

(20 נק') - שאלה #39525

"הגנה על מוצר עוגן" מתרחשת כאשר החברה נמנעת מלהוציא מוצרים חדשים ונשארת עם המוצר הקלאסי שלה

(20 נק') - שאלה #39526

סיפור חברת 3M (יצרנית POST IT) מדגים פיתוח מוצר שלא בהתבסס על מקור חיצוני

(20 נק') - שאלה #39527

לחברה העומדת בפני "קרני דילמה" כדאי לבחור באופציית "התעלמות"

(20 נק') - שאלה #39528

סידרת "הסרט הצהוב" של יקבי קסלה מדגימה שימוש באסטרטגיה תחרותית של "בידול"

(20 נק') - שאלה #39529