Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 11

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מי קורא לי?

(20 נק') - שאלה #41962

האם אותותי הולכים ונחלשים?

(20 נק') - שאלה #41963

האם אפשר לקבל אישור לקשר?

(20 נק') - שאלה #41964

האם לשנות את תדר השידור?

(20 נק') - שאלה #41965

מה מיקומך הגיאוגרפי?

(20 נק') - שאלה #41966