Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 15

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באילו מהאפשרויות הבאות היכולת לקבוע את רמת המקביליות (=מספר משימות ה Mappers) גמישה יותר: שמירת מידע נתון בקובץ אחד, או שמירתו בחמישה קבצים?

(20 נק') - שאלה #42222

האם הקביעה הבאה נכונה: "בגישת Stripes נשלחת בהכרח כמות קטנה יותר של מידע מה Mappers ל Reducers"?

(20 נק') - שאלה #42223

כמה זיכרון נדרש בשיטה העושה שימוש מינימאלי בזיכרון (Pairs \ stripes) עבור חישוב P(wi|wj):

(20 נק') - שאלה #42224

מהי ההנחה על הזיכרון עבור Join של שתי 'טבלאות' בשיטת MapperSideJoin ?

(20 נק') - שאלה #42225

מהן הקטגוריות הלקסיקליות (חלקי הדיבר) של המילים במשפט הבא: ראיתי את החתול

(20 נק') - שאלה #42226