Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/126

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה כלי מנגן לכל אורכו של ה"בולרו" של רוול?

(20 נק') - שאלה #43840

קבוצת המיתרים בתזמורת ממוקמת

(20 נק') - שאלה #43750

מספר המיתרים של הכינור בתזמורת מערבית הוא

(20 נק') - שאלה #43745

איזה כלי נשיפה מופעל על ידי צינור שאת אורכו משנה הנגן לפי גובה הצליל

(20 נק') - שאלה #43832

הכנר ניג'ל קנדי ידוע כ:

(20 נק') - שאלה #43861