Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/69

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מדד Gini של משתנה סיווג בינארי שווה ל- (p - הסתברות אחד הסיווגים)

(16.67 נק') - שאלה #9696

שיטת SVM מייצרת מודל סיווג גלובלי (ולא מקומי)

(16.67 נק') - שאלה #9725

העליה בערכו של הפרמטר Minimum significance level עשויה להגדיל את מספר השכבות ברשת

(16.67 נק') - שאלה #9713

המטרה העיקרית של מפתחות מלאכותיים (Surrogate keys) במחסני הנתונים היא

(16.67 נק') - שאלה #9739

דיוק האימון המינימאלי של חוק הרוב (majority rule) בבעיות סיווג בינאריות הוא (יש לציין את התשובה באחוזים)

(16.67 נק') - שאלה #9702

פעולת dice מציגה נתונים עבור

(16.67 נק') - שאלה #9741