Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 60

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

סוג הקבל בעל קיבולת ליחידת נפח הגבוהה ביותר:

(20 נק') - שאלה #9846

הנגד בעל רעש ג'ונסון מינמלי

(20 נק') - שאלה #9847

סוג נגד בעל TCR הכי נמוך

(20 נק') - שאלה #9848

הנגד המסוגל לפזר הספק הכי גבוה במשך זמן קצר (הספק של פולס). צורה ומימדים של כל הנגדים זהים:

(20 נק') - שאלה #9849

סוגים של רכיבים שיוצרים את החום במשך העברה של זרם משתנה

(20 נק') - שאלה #9850