Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/68

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

חיידקים אופורטוניסטים הם חיידקים אשר:

(10 נק') - שאלה #53137

מי מהתאים הבאים פועל כנגד תאים מודבקים בנגיפים וכנגד תאים סרטניים:

(10 נק') - שאלה #53135

חיסון פעיל מומת הוא לרוב:

(10 נק') - שאלה #53129

איזה מבין המחלות הבאות אינה נגרמת ע"י Streptococcus pyogenes (סטרפטוקוק מקבוצה (A?:

(10 נק') - שאלה #53151

אנטיביוטיקה ממשפחת הפניצילינים פוגעת ב:

(10 נק') - שאלה #53156

איזה מהחיידקים הבאים מועבר במגע מיני בעיקר? ‏

(10 נק') - שאלה #53179

איזה משפט אינו נכון לגבי Clostridium botulinum:

(10 נק') - שאלה #53164

מחלת הדיפתריה ( (diptheria:

(10 נק') - שאלה #53154

הקפסולה בחיידקים נחשבת כגורם אלימות מכיוון שהיא:

(10 נק') - שאלה #53178

איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי התימוס?

(10 נק') - שאלה #53122