Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 68

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מקום היצירה של התאים הלבנים (לאוקוציטים) באדם הוא:

(20 נק') - שאלה #53121

איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי התימוס?

(20 נק') - שאלה #53122

מולקולת MHCII נמצאת על פני אחד מהתאים הבאים:

(20 נק') - שאלה #53123

הקולטן CD4 נמצא על אחד מהתאים הבאים:

(20 נק') - שאלה #53124

כל המשפטים הבאים נכונים לגבי המשלים(קומפלמנט) מלבד אחד

(20 נק') - שאלה #53125