Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 88

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

יחידה ביולוגית הפועלת באופן עצמאי (יחסית) ומטרה היא להתרבות.

(20 נק') - שאלה #11824

אוסף של פרטים היכולים לקיים ביניהם יחסי רבייה ולהעמיד צאצאים פוריים.

(20 נק') - שאלה #11825

אוסף של אוכלוסיות הנמצאות יחד באותו מקום ואותו זמן.

(20 נק') - שאלה #11826

המערכת הכוללת את כלל המינים בחברה והקשרים ביניהם ובין הסביבה הא-ביוטית.

(20 נק') - שאלה #11827

אוסף של מערכות אקולוגיות בתנאים גיאוגרפיים, אקלימיים ופונקציונליים

(20 נק') - שאלה #11828