Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 98

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו ההבדל בין המונחים הבאים?

(20 נק') - שאלה #54208

באיזה מהבאים הפירוש התקפי חום, תקופות קצרות של כמה ימים וביניהם ימים בודדים של חום תקין

(20 נק') - שאלה #54209

איזה מהבאים מבטא נשימה סדירה, של כ-16 נשימות לדקה (12-20), הנשיפה גדולה מהשאיפה

(20 נק') - שאלה #54210

מה זה Cheyne Stokes?

(20 נק') - שאלה #54211

מהו תופעת Kussmaul's Respiration?

(20 נק') - שאלה #54212