Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 19

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באילו מודלים נתמקד בסמסטר

(20 נק') - שאלה #54289

למה סימולציה זה דבר טוב?

(20 נק') - שאלה #54290

סימולציה עדיפה על פני מודל אנליטי מכיוון שלרוב הינה קלה ליישום

(20 נק') - שאלה #54291

שעון סימולציה מבוססת אירועים ימשיך להתקדם גם כאשר רשימת האירועים ריקה

(20 נק') - שאלה #54292

שפות סימולציה מוכרות

(20 נק') - שאלה #54293