Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 92

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה המרכיב של ההתנהגות לפי הגדרת הפסיכולוגיה ?

(20 נק') - שאלה #54481

איזה סוג של פסיכולוג מסתכל על הגורמים המשפיעים בעבודה ?

(20 נק') - שאלה #54482

לאיזה מטרות מענף הפסיכולוגיה מתאר פסיכולוג כיצד יגיב מטופל מהתפטרותו מהעבודה ?

(20 נק') - שאלה #54483

בשנה האחרונה המטופלת אוכלת ללא הפסקה ועלה 15 ק"ג. איזו גישה תסביר את ההתנהגות שלה בכך שהיא מרגישה תסכול רב מחייה ?

(20 נק') - שאלה #54484

לפי תסמונת ההסתגלות הכללית של סיליה מהו השלב שבו יש מצב של התמודדות והסתגלות גופנית תוך ניסיון לצמצום איום או הנזק ?

(20 נק') - שאלה #54485