Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 51

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

תסמונת דאון נקראת גם טריזומיה 21 הינה טריזומיה הנפוצה ביותר

(20 נק') - שאלה #54726

אי הפרדה במיוזה אחת או שתיים יכולה להוביל לטריזומה או מונוזומיה

(20 נק') - שאלה #54727

מתי מתרחש תהליך השחלוף ?

(20 נק') - שאלה #54728

בסיומו של תהליך המיוזה

(20 נק') - שאלה #54729

תסמונת אדוארד הינה טריזומיה בנשים בלבד היות ובה יש כרומוזום X עודף

(20 נק') - שאלה #54730