Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 118

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד קרויה פרוצדורה ניתוחי שמטרת לפתור בעיה בריאות על ידי תיקון או הסרה של הגורם?

(20 נק') - שאלה #54720

מבין התרופות הבאות, איזו תרופה תדריך מטופל להמשיך וליטול בבוקר הניתוח?

(20 נק') - שאלה #54721

בדירוג סיכון להרדמה,[ASA] כיצד מוגדר מטופל בן 55,מעשן עודף משקל, נוטל תרופה לטיפול בלחץ דם ומאוזן תרופתית ?

(20 נק') - שאלה #54722

בדיקת טרום הרדמה כוללת את הבאים מלבד...

(20 נק') - שאלה #54723

מהי התנוחה המומלצת להשכבת מטופל לניתוח קשירת טחורים?

(20 נק') - שאלה #54724