Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 23

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

התעייפות היא תהליך שמתרחש בחומר כתוצאה מהעמסה מכנית

(20 נק') - שאלה #12701

כאשר משווים בין חומרים קרמיים למתכון ניתן לומר:

(20 נק') - שאלה #12702

פרמטרי השריג כוללים את:

(20 נק') - שאלה #12703

סריגי ברווה הם:

(20 נק') - שאלה #12704

מעבר משיך\פריך מגדיר את:

(20 נק') - שאלה #12705