Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 8

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כיצד מתייחס קרל מרקס לדת?

(20 נק') - שאלה #55030

הפרדיגמה הסטרוקטורליסטית-פונקציונליסטית סבורה כי:

(20 נק') - שאלה #55031

באיזה אופן התייחס אמיל דורקהיים להתפתחותת המודרנה?

(20 נק') - שאלה #55032

סולידריות מכאנית הינה:

(20 נק') - שאלה #55033

מה מתרחש במצב של אנומיה?

(20 נק') - שאלה #55034