Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 303

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה זה אגיטציה?

(20 נק') - שאלה #62018

בשיחה עם מטופל אתה מתרשם שכל הביטויים הרגשיים שלו הם על אותה רמה. נוכל להתרשם ש-

(20 נק') - שאלה #62019

מהו ריפיון אסוציאטיבי?

(20 נק') - שאלה #62020

מטופל מגיע לחדר מיון עם הזיות, מה הדבר הראשון שנבדוק-

(20 נק') - שאלה #62021

מהי חשיבה משיקנית-מקבילה?

(20 נק') - שאלה #62022