Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 2

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

2 < 5 שים לב! - אין מספיק שאלות בבנק כדי להציג את התרגול כראוי
(הוסף שאלות או בטל את התדירות ’אף פעם‘ לחלק מהשאלות)

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

על פי מודל אנסוף (Ansoff) , חברה שמייצרת ומשווקת עגלות לתינוקות, שמתחילה לייצר אופני מרוץ , נוקטת באסטרטגיית

(50 נק') - שאלה #68013

לאחרונה, העיתונות הכלכלית דיווחה בהרחבה שרשת הקמעונאות "מגה" קרסה בגלל ניהול כושל. כיצד הדבר ישפיע על מתחרותיה של "מגה"?

(50 נק') - שאלה #68019