Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 5

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

במחקר על מלנומה ממאירה בנשים נמצא כי השרידה של נשים שהרו והשלימו את תקופת ההיריון אחרי שאובחנו במחלה הייתה גבוהה יותר באופן מובהק סטטיסטית מזו של נשים באותו הגיל שלא נכנסו להיריון. האם ממצאים אלו מעידים על כך שכדאי לנשים שאובחנו במלנומה ממאירה להיכנס להיריון על מנת להאריך את תוחלת החיים שלהן?

(20 נק') - שאלה #68040

כיצד לואי פסטר אסף את החלקיקים מהאוויר ומה היה הממצא העיקרי?

(20 נק') - שאלה #68041

מה יש בספר Legends of the earth?

(20 נק') - שאלה #68042

מה המדען חושב על דעותיו של מר באקלי (הנהג)

(20 נק') - שאלה #68043

בעמוד 160 הכותב פותח בסיפור, על מה מדובר בסיפור?

(20 נק') - שאלה #68044