Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 711

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

שאלה 1 אתר בנייה נמצא בפינה של שני רחובות, שהתנועה בהם מכוונת בעזרת רמזורים. היכן יש למקם את שער הכניסה לאתר?

(20 נק') - שאלה #68672

שאלה 2 יזם קיבל רישיון לבניית מבנה למגורים שבו 9 קומות, ובכל קומה 3 דירות. מי יהיה הממונה על ניהול הבנייה?

(20 נק') - שאלה #68673

שאלה 3 מקימים בניין ברחוב מסחרי סואן, במרכז העיר. על-פי הרישיון, אפשר לבנות את חזית הבניין קרוב לגבול האתר מצד הרחוב. כיצד יש להבטיח את ביטחונם של העוברים ושבים בכביש?

(20 נק') - שאלה #68674

שאלה 4 אם האדמה במגרש האתר היא אדמה תופחת, אילו שיקולים יש להביא בחשבון בזמן תכנון העבודה?

(20 נק') - שאלה #68675

שאלה 5 יומן עבודה באתר בנייה משמש:

(20 נק') - שאלה #68676