Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 14

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה נכון לגבי פניל אלנין

(20 נק') - שאלה #68868

מי מהבאות אינה חומצה חיונית?

(20 נק') - שאלה #68869

מחלת ציסטינוריה, מה נמליץ?

(20 נק') - שאלה #68870

מה לא נכון להגיד לגבי קרנוזין?

(20 נק') - שאלה #68871

מה לא נכון לגבי 3 מתיל ליזין?

(20 נק') - שאלה #68873