Think, Solve, and Learn אתה יודע 0/56

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בחישוב איכות חלבון מי מהבאים נכון ביותר?

(20 נק') - שאלה #69347

מה נכון באשר לטאורין?

(20 נק') - שאלה #69350

איזה תוסף יכול להלקח דרך הפה?

(20 נק') - שאלה #69351

חוסר של איזה מהפפטידאזות לא תוביל לירידה בחומצות אמינו חופשיות במעי?

(20 נק') - שאלה #69352

חברת תרופות פיתחה תרופה חדשה. לאחר שיווקה גילו תופעת לוואי חמורה: היא חוסמת כניסת נתרן לתא (חוסמת משאבות, exchangers ועוד), מה לא יקרה בעקבות נטילת התרופה?

(20 נק') - שאלה #69354