Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 35

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מהו הקיים (של חומר, מוצר או מבנה)?

(20 נק') - שאלה #70444

מהי ההתנגדות לשחיקה?

(20 נק') - שאלה #70445

מהו ההבדל בין קיים וקיימות?

(20 נק') - שאלה #70446

מה חשוב יותר כדי לשפר קיים?

(20 נק') - שאלה #70447

בחרו את המשפט הנכון:

(20 נק') - שאלה #70448