Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 4

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

4 < 5 שים לב! - אין מספיק שאלות בבנק כדי להציג את התרגול כראוי
(הוסף שאלות או בטל את התדירות ’אף פעם‘ לחלק מהשאלות)

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה מהבאים הוא הדבר העיקרי שחידש הניסוי שביצע פיליפ זימבארדו בו ערך סימולציה של כלא, באונ' סטנפורד?

(25 נק') - שאלה #13629

באיזו נקודה בגריד הניהול (the managerial grid) של Blake & Mouton התחשבות גדולה באנשים והתחשבות קטנה בפרודוקטיביות.

(25 נק') - שאלה #13630

מאיר קלך עובד בחברת "שקרכלשהו" . מאיר הוא עובד חכם שיודע את עבודתו אבל בעל מוטיבציה נמוכה ולעיתים רבות כלל אינו רוצה לבצע את עבודתו. על פי המנהיגות המצבית של Hersey & Blanchard איזה סוג של מנהל צריך לנהל את מאיר?

(25 נק') - שאלה #13631

מה מהבאים נכון לגבי גישת התכונות למנהיגות?

(25 נק') - שאלה #13632