Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 7

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לאילו מבין הפעיליות האפקטוריות הבאות של נוגדנים, אין צורך בשיתוף פעולה עם רכיבים של מערכת החיסון המולדת:

(20 נק') - שאלה #76645

?Damage associated molecular patterns לגבי נכון מה

(20 נק') - שאלה #76646

מה סביר לגבי זיהום חיידקי ברגל שמאל:

(20 נק') - שאלה #76647

מה מבין התצפיות הבאות הובילו לחיסון המודרני הראשון (על ידי Jenner Edward?(

(20 נק') - שאלה #76648

מה מבין הבאים הנה תוצאה של הפרשה של ציטוקינים:

(20 נק') - שאלה #76650