הוספת שאלה עד כמה אתם מכירים את אקסו?

חפש מילה או שתים מתוך השאלה:

format_textdirection_l_to_r format_textdirection_r_to_l build font_download

תשובות

תצוגה מקדימה:

שאלה #
done done
done done
done done
done done
done done
done done
done done
done done
{{ explanation }}