Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 154

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מאילו תאים מתרחש ריפוי כוויה?

(20 נק') - שאלה #78574

מה נכלל בתפולות העור?

(20 נק') - שאלה #78575

מה נחוץ לריפוי כוויה?

(20 נק') - שאלה #78576

מה לא נכון לגבי כוויה מדרגה ראשונה?

(20 נק') - שאלה #78577

מה מאפיין את עומק הכוויה בדרגה ראשונה (כוויה בעובי שטחי)?

(20 נק') - שאלה #78578