Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 58

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

בניסוי שבו הוצגו משפחות של גירויים, ובדקו את הביטואציה מה היו תוצאות הניסוי?

(20 נק') - שאלה #84858

הסבר מהי דיסוציאציה

(20 נק') - שאלה #84859

מדוע קל יותר להסיק מסקנות מדיסוציאציה כפולה?

(20 נק') - שאלה #84860

מהו visual form agnosia?

(20 נק') - שאלה #84861

מה הייתה הבעיה במקרה של DF?

(20 נק') - שאלה #84862