Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 15

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

המנגנון לטיפול ברגולטורים ב Arena הינו:

(20 נק') - שאלה #89268

בטבלת קל\חשוב אחוז הפילים הלבנים הוא:

(20 נק') - שאלה #89269

תופעת הPolarity מתייחסת ל:

(20 נק') - שאלה #89271

חיסול פרוייקט המכונית החשמלית בג'נרל מוטורס ממחיש:

(20 נק') - שאלה #89273

בניהול סיכונים התיאבון לסיכון נגזר מ:

(20 נק') - שאלה #89276