Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 327

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה תהליך מצויר בתמונה?

(20 נק') - שאלה #90291

כשפורסמה השיטה ל PCR לראשונה, מה היה השימוש שבה הוכיחו את התועלת שלה?

(20 נק') - שאלה #90292

מהו התהליך המתואר באיור הבא ולאיזה שימוש הנדסה גנטית הוא קשור?

(20 נק') - שאלה #90293

האם ניתן להגביר RNA ב PCR?

(20 נק') - שאלה #90294

מה הוא הבדל מהותי בין DNA ל RNA?

(20 נק') - שאלה #90296