Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 222

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

800+ השנים שחלפו מאז רעידת האדמה הגדולה (M>7.5) האחרונה על העתק הימונה (חלק ממערכת העתקי ים המלח בצפון ישראל / דרום לבנון)

(20 נק') - שאלה #89907

הקרע (rapture) בזמן רעידת אדמה

(20 נק') - שאלה #89908

מגניטודת מומנט היא מכפלה של הערכים הבאים :

(20 נק') - שאלה #89909

פי כמה (בקירוב) גדולה רעידה במגניטודה 7.2 מרעידה במגניטודה 7.0 ?

(20 נק') - שאלה #89910

התקן הישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה קובע שהמרחק המינימלי בין מבנה להעתק פעיל הוא 15 מ'. מרחק זה

(20 נק') - שאלה #89911