Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 12

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

באיזו שפה יואב אוהב לפתח הכי הרבה?

(20 נק') - שאלה #95370

באיזה פריימוורק יואב מעדיף לפתח?

(20 נק') - שאלה #95371

מה הנושא שיואב הכי שונא להתעסק בו?

(20 נק') - שאלה #95372

אם לא היה מפתח תוכנה, מה יואב היה רוצה להיות?

(20 נק') - שאלה #95373

מה יואב אוהב שעושים בעבודה שלו?

(20 נק') - שאלה #95374