Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 55

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מבין התהליכים הבאים אינו נחשב גלגורם להתחממות תוך כדור הארץ?

(20 נק') - שאלה #97295

האם ניתן לדעת בוודאות מהם התהליכים אשר הובילו להיווצרות מערכת השמש?

(20 נק') - שאלה #97296

מה הוא הצירקון ולמה הוא בעיקר משמש?

(20 נק') - שאלה #97297

ממה הייתה (כנראה) מורכבת האטמוספירה הראשונית של כדור הארץ?

(20 נק') - שאלה #97298

כמה זמן ערכה יצירת הפרוטופלנטות וממה הן היו מורכבות בראשיתן?

(20 נק') - שאלה #97299