Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 6

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

איזה מבין המשפטים הבאים נכון?

(20 נק') - שאלה #98246

מטוטרקסט משמשת כטיפול אנטי סרטני, כאנטי מטבוליט של חומצה פולית. מהו המשפט שמתאר בצורה הנכונה ביותר את עיקרון פעולתה?

(20 נק') - שאלה #98247

למעבדתך הגיעו דגימות דם של שני חולי סיסטיק פיברוזיס מאובחנים. לחולה א' דווחו סימפטומים קלים משל חולה ב'. הסטודנט הצעיר שקיבל את הדגימות איבד את המדבקות שעליהן. מהדגימות הופק ליזאט. החלבונים הופרדו באמצעות PAGE (אלקטרופורזה נטיבית) ולאחר מכן אנליזת western blot. הממברנה נחשפה לנוגדן anti-CFTR והתקבלו התוצאות המתוארות בשרטוט. על פי הנתונים, איזה מהמשפטים הבאים נכון ביותר?

(20 נק') - שאלה #98248

אנחנו מכירים שני מסלולי סינתזת פורינים: de-novo ו-salvage. באיזה מעכב של האנזימים המעורבים בתהליכים אלו נשתמש כדי לעצור בצורה סלקטיבית סינתזה של פורינים בתאי דם לבנים המעורבים במחלה אוטואימונית בה תאי הדם תוקפים את הגוף ?

(20 נק') - שאלה #98249

איזה מין המשפטים הבאים הוא אינו נכון?

(20 נק') - שאלה #98250