Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 426

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

כל המדדים הבאים של תרופה מסוימת הם מדדים פרמקודינמיים, פרט ל:

(20 נק') - שאלה #98789

כדי שניתן יהיה להשתמש בתרופה מסוימת בקרב המטופלים, הערך של האינדקס התרופיטי שלה צריך להיות:

(20 נק') - שאלה #98790

שטח מתחת לעקום של ריכוז התרופה כנגד זמן (AUC) מייצג את:

(20 נק') - שאלה #98791

מהו זמן מחצית החיים של תרופה?

(20 נק') - שאלה #98792

במאגר מידע תרופתי מצוין שנפח ההתפזרות של oxycodone הוא 2.6 L/Kg. על סמך הנתון הזה, מהי הטענה הנכונה לגבי ההתפזרות של oxycodone בגוף?

(20 נק') - שאלה #98793