Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 29

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

התבנית ______ מחזירה אינסטנס של אוביקט שדומה לקבוצת מחלקות לפי מידע כלשהו.

(20 נק') - שאלה #100513

התבנית Factory Method

(20 נק') - שאלה #100514

באילו תבניות קיימת היכרות ציקלית מוצדקת

(20 נק') - שאלה #100515

איזה סוג היכרות מוצדקת מתקיימת בתבניות singleton, command, iterator

(20 נק') - שאלה #100517

מה ההבדל בין factory method לבין factory abstract

(20 נק') - שאלה #100518