Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 11

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

אומדן כולל איסוף מידע מ :

(20 נק') - שאלה #102419

שאילת שאלות בשלב הערכה כוללת :

(20 נק') - שאלה #102420

תפקידה של רמת מנע שניונית :

(20 נק') - שאלה #102423

חשיבה קריטית בתהליך הסיעוד :

(20 נק') - שאלה #102435

ניתוח נתונים אובייקטיבים וסובייקטיבים מובילה ל:

(20 נק') - שאלה #102437