Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 3

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

3 < 5 שים לב! - אין מספיק שאלות בבנק כדי להציג את התרגול כראוי
(הוסף שאלות או בטל את התדירות ’אף פעם‘ לחלק מהשאלות)

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

יתרונות לשימוש בגרפי תקיפה בnetwork hardening

(33.33 נק') - שאלה #15393

חסרונות לשימוש בגרף תקיפה בnetwork hardening

(33.33 נק') - שאלה #15394

מדוע לספור את מספר הפגיעויות (Vulnerabilities) בנתיב ההתקפה ללא התייחסות להבדלים בינהם זה לא מדד טוב לסיכון.

(33.33 נק') - שאלה #15395