Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 39

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה ההורמון שמתחיל את המחזור החודשי?

(20 נק') - שאלה #104584

.מה הנפח השארי )RV )באישה בוגרת ממוצעת?

(20 נק') - שאלה #104587

מה נכון לגבי הסרעפת ?

(20 נק') - שאלה #104589

סטורציה בעורקים סיסטמיים באדם בריא

(20 נק') - שאלה #104592

מה הוא אוורור פולמונרי )ventilation pulmonary?)

(20 נק') - שאלה #104594