Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 24

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

השפה המילולית מתמקדת:

(20 נק') - שאלה #105189

השפה הבלתי מילולית מתמקדת:

(20 נק') - שאלה #105190

איזה מהבאים אינו שייך למכשולים הפנימיים בתקשורת בין אישית?

(20 נק') - שאלה #105191

תיפוף עם הידיים,ידיים קפוצות או מצביעות,זרועות גורפות מאפיינים סגנון תגובה:

(20 נק') - שאלה #105192

תנוחה זקופה אולם רגועה, כתפיים ישרות ותזוזות גוף מועטות מאפיינים סגנון תגובה:

(20 נק') - שאלה #105193