Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 27

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

הדרכה להזרקת אינסולין. איזו רמת מנע?

(20 נק') - שאלה #106160

בדיקת PKU בתינוקות, איזו רמת מנע?

(20 נק') - שאלה #106161

מה העיתוי לביצוע EPDS?

(20 נק') - שאלה #106162

מה הנחייה לגבי ברזל?

(20 נק') - שאלה #106163

מטפל ששואל את המטופל באיזו שפה לשאול אותו, במה מדובר?

(20 נק') - שאלה #106164