Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 31

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

2) המאפיין המורפולוגי העיקרי של החרקים, לעומת פרוקי הרגליים האחרים, הוא:

(20 נק') - שאלה #106298

מחלקת החרקים הינה :

(20 נק') - שאלה #106299

הקוטיקולה מונעת איבוד מים כי :

(20 נק') - שאלה #106300

בתהליך ההתנשלות :

(20 נק') - שאלה #106301

בגפי פה של חרקים :

(20 נק') - שאלה #106302