Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 68

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

קבוצה מונופילטית היא:

(20 נק') - שאלה #106573

תנועת הריסים של הסנדלית מתבצעת על ידי

(20 נק') - שאלה #106575

הזנת הפרוטוזואה מתבצעת על ידי

(20 נק') - שאלה #106577

תפקיד הבועית המתכווצת בפרוטוזואה:

(20 נק') - שאלה #106579

תפקיד צינורות המלפיגי בחרקים הם:

(20 נק') - שאלה #106581