Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 24

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

מה אינו חייב להופיע במרשם

(20 נק') - שאלה #106943

מה אינו תפקידו של הרוקח?

(20 נק') - שאלה #106944

מהם דרכי הספיגה במעי?

(20 נק') - שאלה #106946

מה לא נכון לגבי ה-HLB?

(20 נק') - שאלה #106954

מה אינו נכון לגבי מתן תרופה דרך הוריד?

(20 נק') - שאלה #106955