Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 37

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

משקל גוף , אגירת שומן גוף , נדידה ןכניסה לשנת לחורף הם מנגנונים המהווים תופעות פיסיולוגיות המושפעות ממחזוריות שנתית . מי מהמשפטים אינו נכון לגבי הצהרה זו ?

(20 נק') - שאלה #107816

ענה על השאלה הבאה:

(20 נק') - שאלה #107817

נתונה השאלה הבאה:

(20 נק') - שאלה #107818

תוחלת החיים הממוצעת של האוכלוסיה בעולם אינה אחידה . תוחלת החיים הממוצעת של נשים גבוהה בכארבעה שנים משל הגברים בכל מקום בעולם . הדבר נובע ככל הנראה מ:

(20 נק') - שאלה #107819

מלטונין וטיפול תאורה הם שילוב שכיח בטיפולים של תסמונות הנובעות משיבושים בשעון הביולוגי. בקרב אנשים המתקשים להירד עד שעה מאוחרת ומתקשים להתעורר בבוקר הטיפול הניתן הוא:

(20 נק') - שאלה #107820