Think, Solve, and Learn למדת 0 מתוך 59

שים לב! - לא תוכל לראות התקדמות למידה ללא התחברות (תמיד תשאר על 0%)
לחץ פה להתחברות מהירה

shuffle help brightness_4 brightness_7 format_textdirection_r_to_l format_textdirection_l_to_r

לפי תיאורית Y

(20 נק') - שאלה #15739

מחקי האותרון הראו ש

(20 נק') - שאלה #15740

גישת הניהול המדעי של טיילור דגלה ב

(20 נק') - שאלה #15741

מה מהבאים הם מרכיבים של מוטיבציה

(20 נק') - שאלה #15742

מה מהבאים הם מרכיבים של מוטיבציה

(20 נק') - שאלה #15743